Teknologin revolutionerar blomsterindustrin

Optiboost-tekniken är en kombination av Vakuuminfusion och Nanoteknik. Det är en perfekt symbios av två teknologier som leder till fantastiska resultat för hela blomsterindustrin.

Längre livslängd

En avsevärd ökad livslängd.

Minskat avfall

Mindre avfall att hantera och mindre påverkan på vår planet med ökad hållbarhet.

Fräschare blad

Behandlingen påverkar även bladen och producerar friskare gröna blad.

Bättre öppningsgrad

Vi kan kontrollera öppningsgraden på blommorna, med rätt recept får vi en mer jämn öppning.

Den perfekta symbiosen av teknologier

OptiBoost-behandlingen är både en teknik och en metod, för användaren är denna teknik och metod paketerad i en maskin som används efter skörd av blommorna.

Vi använder vakuuminfusion för att impregnera snittblommorna med en näringslösning. Näringslösningen är en funktionaliserad näringslösning baserad på tredje generationens patenterade nanoteknik.

Vakuum gör att lösningen impregnerar så effektivt som möjligt. Själva lösningen är gjord på ett sätt för att kunna ge blomman högsta möjliga mängd näringsämnen.

Denna process sker i en så kallad behandlingskammare, en behandling tar bara 36 sekunder. Grundsystemet klarar av att behandla 40 000 rosor/timme.

OptiBoost-teknologin - Så här fungerar den

Grundsystemen består av en huvudstyrenhet och tre behandlingskammare. Blommorna placeras inuti en kammare, och när processen börjar i en kammare laddas nästa. I den kontrollerade miljön boostas den optimerade näringen in i blomman. Via OptiBoost-vakuum för vi näringslösningen in i det intracellulära utrymmet (av stjälk och blad) – växten återfuktas (15-20 % mer vikt) och stärks samtidigt.

1. Snittblommor placeras inuti behandlingskammaren i 36 sekunder

2. De utsätts för vakuum och drar ut all luft ur blomman

3. Stjälk och blad suger åt sig näringslösningen

4. Vi når växtcellerna

Två huvudskäl som säkerställer processens effektivitet:

  1. Kontroll och optimering av vakuumet, rätt tryck säkerställer optimalt intag av näringslösningen. 
  2. Själva näringslösningen är baserad på tredje generationens nanoteknik och designad för att ge den optimala mängden näringsämnen.

OptiBona - näringslösning baserad på tredje generationens nanoteknologi

Den stora innovationen i vår näringslösning är att den huvudsakligen består av….sand…ja, det stämmer, sand!

Kiseldioxid, även känd som sand, är ett av de vanligaste grundämnena på jorden, och det visar sig också vara mycket effektivt för att leverera näringsämnen.

Vår näringslösning är packad med små kiseldioxidpartiklar, som är partiklar i nanostorlek som är extremt effektiva när det gäller att ge näringsämnen fart.

Kiseldioxid är också i sig ett väsentligt näringsämne som stärker cellväggarna och gör blomman mer motståndskraftig och stark.

Miljarder nano-kiselpartiklar används som bärare av näringsämnen. Genom att göra lösningen mycket snabbare och mer effektiv jämfört med vanliga förvaringslösningar.

OptiBona-lösningen är gjord av avjoniserat vatten – vilket är viktigt för den högsta enhetlighet och effekten. Den stabila vattenkvaliteten under OptiBoost-behandlingarna – möjliggör garanterat bakterie- och virusfritt vatten som går in i snittblommorna.

När lösningen väl har sugits in i blomman kommer den att fastna på kapillärerna och stjälken på växten och frigöra näringsämnen under blommans livstid.

Den patenterade lösningen gör näringsämnena biotillgängliga för blomman. Den produceras i Sverige med en Zero waste production, då alla råvaror omvandlas till en slutprodukt.

Under behandlingen går cirka 4 ml av lösningen till varje enskild ros.

Föreställ dig en strand - den extremt effektiva OptiBoost-tekniken

It is not easy for us to comprehend what nano is and how small a particle really is, so let’s look at an example.

To get an understanding of just how efficient the treatment is – imagine a beach.

Det är inte lätt för oss att förstå vad nano är och hur små partiklar egentligen är, så låt oss titta på ett exempel.

För att få en förståelse för hur effektiv behandlingen är – föreställ dig en strand.

En sandstrand som är 1 km lång, 1 m djup och 100 m bred – den mängden sandkorn motsvarar ungefär antalet nanosilicapartiklar som hjälper till att stärka och nära EN enskild ros. Svårt att föreställa sig – men det är sant!

Processen för vakuuminfusion

Videon nedan visar vad som händer ”bakom kulisserna” när blommorna förstärks.

Föreställ dig en strand - den extremt effektiva OptiBoost-tekniken

Det är inte lätt att förstå vad nano är och hur små partiklar egentligen är, så låt oss titta på ett exempel.

För att få en förståelse för hur effektiv behandlingen är – föreställ dig en strand.

En sandstrand som är 1 km lång, 1 m djup och 100 m bred – den mängden sandkorn motsvarar ungefär antalet nano-kiselpartiklar som hjälper till att stärka och ge näring åt EN enskild ros. Svårt att föreställa sig – men det är sant!